انتخاب رشته کنکور

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور
پایه دهم و یازدهم
پایه دهم و یازدهم
انتخاب رشته

انتخاب رشته

انتخاب رشته مناسب شرط موفقیت در کنکور است

 همه دانش آموزان ميدانند دوران دبیرستان اين انتخاب رشته سرنوشت آنان را بر اساس تلاش و علاقه افراد رقم ميزند.

 

انواع گزینه های کنکور :

ـ علوم تجربي

ـ علوم انساني

ـ رياضي

ـ فني و حرفه اي ( و شاخه کارودانش)

 

انتخاب رشته بر حسب علوم تجربي:

افراديکه علوم تجربي را گزنه مناب میدانند کساني هستند که به شغل هاي پزشکي و پيراپزشکي علاقمند هستند و شغل هاي پزشکي مانند (دندان پزشکي، پزشکي عمومي، و.. ) و پيراپزشکي مانند(پرستاري، فوريت پزشکي ، بهياري، و…) شامل ميشود.

علوم انساني:

رشته علوم انساني رشته اي است که دانش آموزان را به سمت شغل هاي(تربيت معلم متناسب با دروس، وکيل، قاصي و…) سوق ميدهد و بيشتر دروس اين رشته حفظي هستند . و اغلب دانش آموزاني که به دروس حفظي گرايش دارند اين رشته را بر ميگزينند.

 رياضي:

رشته رياضي يک رشته محاسباتي با بازارکار شغل هاي مهندسي پيوسته مانند(مهندسي عمران، مهندسي معماري، و..) شامل ميشود و اين رشته براي افراد علاقمند به رشته هاي مهندسي رشته خوبي تلقي ميشود. البته بايد در هنگام انتخاب رشته رياضي بايد از هوش رياضي خوبي برخوردتر بود.

 

فني حرفه اي و کارودانش:

رشته هاي فني و حرفه اي اغلب شامل( معماري ، عمران، برق ، الکترونيک و… ناپيوسته) ميشوند
و اغلب کساني که به بازار کار فني و مهندسي علاقه دارند به اين رشته ميروند و البته بازار کار فني به تناسب رشته ها بسيار فرق ميکند.

 

انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور

 

 

نکات مهم قبل از انتخاب و تصمیم :

 

هوش و علاقه:

سعي کنيد گزینه شما بر اساس علاقه و هوشتان باشد و از روي هوس و احساس انتخاب رشته نکنيد.

هدف:
سعي کنيد هدفمند انتخاب رشته کنيد و هدف ميتواند مسير زندگي شما را هموار سازد و اهداف ها ميتواند متغير با تناسب علاقه و استعداد باشد.

 

مشاوه کنکور :
هرگز سرخود تصمیم نگیرید و سعي کنيد حتما از مشاوره مدرسه خود جهت انتخاب رشته کمک بگيريد زيرا هر راهي نياز به يکسري دانش دارد که اين دانش براي انتخاب رشته در سيطره مشاوره قرار دارد.

 

احساس:

احساساتی تصمیم نگیرید و لزوم انتخاب رشته بر پايه احساس يک انتخاب رشته متزلزل و مشکل ساز خواهد بود.

 

رشته ها را دست کم نگيريد:

در انتخاب کردن ، به هيچ وجه قياس نکنيد که فلان رشته از فلان رشته بالا تر و..است چرا که لزوم موفقيت شما در هر رشته اي تلاش و کوشش مستمر است که عدم اين گزينه شما را در هر رشته اي به شکست وا ميدارد.

 

فکر کنيد:

برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب در زندگی تحصیلی با توجه به علایق و علاقه خود تصمیم بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید