خلاصه درس فیزیک یازدهم

خلاصه درس فیزیک یازدهم

خلاصه درس فیزیک یازدهم

خلاصه درس فیزیک یازدهم ( فصل اول الکتریسیته ساکن )

خلاصه درس فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی

الکتریسیته: واژه ای یونانی است و از کلمه الکترون گرفته شده است که به معنای کهربا می باشد.

بار الکتریکی : دو نوع بار الکتریکی در طبیعت وجود دارد ، بار الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی .

ساختار اتم: اتم دارای یک هسته در مرکز بوده و الکترون ها در اطراف هسته می چرخند، داخل هسته ذرات پروتون و نوترون وجود دارد. بار الکترون منفی و بار پروتون مثبت است اما نوترون از لحاظ الکتریکی خنثی می باشد.

خلاصه درس فیزیک یازدهم

خلاصه درس فیزیک یازدهم

 

الکتروسکوپ : وسیله ای است که به کمک آن می توانیم مقدار و نوع بار الکتریکی اجسام را اندازه بگیریم.

 

تعیین نوع بار یک جسم به کمک الکتروسکوپ: اگر به یک الکتروسکوپ بار مشخصی بدهیم ورقه هایش باز می شود.

حال اگر جسم بارداری را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم اگر ورقه ها بیشتر باز شوند آنگاه بار الکتروسکوپ با بار جسم همسان است و اگر ورقه ها به هم نزدیک شوند بار الکتروسکوپ با بار جسم مخالف است.

چگونه یک جسم باردار می شود: در حالت عادی تعداد بارهای مثبت و منفی در اجسام یکسان است ، اما اگر جسم الکترون از دست بدهد یا الکترون دریافت کند آنگاه جسم باردار خواهد بود.

قانون کولن : نیرویی که بین دوبار الکتریکی ثابت ایجاد می شود را نیروی الکتروستاتیکی می نامند اندازه این نیرو توسط قانون کولن به صورت زیر بیان می شود:

اندازه نیروی الکتریکی (الکتروستاتیکی) بین دو بار نقطه ای که در راستای خط واصل آن ها اثر می کند ، با حاصل ضرب بزرگی (اندازه) آن ها متناسب است و با مربع فاصله بین آن ها نسبت وارون دارد

خلاصه درس های کنکور جهت آشنایی شما عزیزان در وبسایت قرار میگیرند تا شما آشنایی بیشتری با نکات و موارد جزوه دروس داشته باشید
همچنین جهت آشنایی بیشتر با نمونه سوالات کنکور نیز میتوانید در وبسایت استفاده کنید
مقالات مهم نیز برای کسب اطلاعات درباه کنکور نیز در وبسایت قرار داد شده است

پاسخی بگذارید