دروس زبان انگلیسی

دروس زبان انگلیسی

دروس زبان انگلیسی

دروس زبان انگلیسی : دانش آموزان برای یادگیری درس زبان نخست باید دایره لغات انگلیسی مربوط به سال اول دبیرستان به خوبی یاد بگیرند و مسلط شوند

چراکه این لغات به نسبت کم یا زیاد در سال های بعدی دبیرستان تکرار میشود.

روخوانی دروس زبان انگلیسی :

دانش آموزان باید توجه داشته باشند که بعد از مسلط شدن به نوشتن و معنا کلمات باید به سراغ روخوانی درس بروند و در هنگام روخوانی بتوانند با استفاده از کلماتی که در ذهنشان است و با استفاده از دیکشنری کتاب را ترجمه کنند و این مورد میتواند تاثیر بسزایی در رتبه آنان داشته باشد.

نکته :

-داوطلبان باید مترادف کلمات را یاد داشت کنند و آنان را مرور کنند.

– تمام بخشهای کتاب زبان از جمله لغات ، متنها ، صورت و پاسخ تمرینها را حتما با کنترل دبیر مربوطه انجام شود.

-داوطلبان باید دقت داشته باشند که در هنگام زدن تست چه گرامر باشد چه درک مطلب و چه تست لغت ، صورت تست و گزینه ها را معنی کرده و لغات جدید را نکته برداری کنند.

ابدا به دنبال کتاب ها و یا جزوات حجیم برای یادگیری گرامر نباشید. حتی خود کتاب درسی هم منبع مناسبی برای تمرین و اموختن گرامر میباشد. حتما در مبحث گرامر به جملات کتاب درسی دقت کنید زیرا اساسا تست ها بر پایه ی قاعده ی دستوری این جملات طراحی میشود.

برای موفقیت در تست های متن که شامل دو متن و ۱۰ سوال میباشد باید استراتژی خاصی داشته باشید

سریعترین و کارامد ترین روش این است که ابتدا سوالات را بخوانید تا هم اول با موضوع کمی اشنا شوید و هم بتوانید به سرعت به داخل متن رفته و جواب ها را بیابید.

فایده دیگر این روش ان است که بعضی سوالات که از متن طرح میشوند تنها با اطلاعات عمومی که دارید قادر به حل شدن هستند! یعنی وقتی سوال را میخوانید متوجه میشوید شاید در ارتباط با متن طرح شده اما میتوان بدون انکه متن را خوانده باشید انرا پاسخ دهید

پاسخی بگذارید