دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی ۹۷

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور سراسری
ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور
موضوعی خواندن دروس کنکور
موضوعی خواندن دروس کنکور
دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 97

دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 97

منابع دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی ۹۷

منابع دروس عمومی کنکور تجربی ۹۷

همان طور که می دانید ، برای شرکت در کنکور سراسری تجربی ۹۷ باید منابع دروس عمومی و دروس تخصصی را مطالعه کرد . 
دروس عمومی گروه تجربی به شرح زیر اند :

۱- ادبیات فارسی

منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب ادبیات فارسی ۲ ( ۹۴ ) ، ادبیات فارسی ۳ ( ۹۵ ) ، زبان و ادبیات عمومی فارسی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) و زبان فارسی ۳ ( ۹۵ ) می باشند

۲ – زبان عربی : 
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب عربی ۲ ( ۹۴ ) و عربی ۳ ( ۹۵ ) می باشند . 

 

۳ – معارف اسلامی :
 منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب قرآن و تعلیمات دینی ۲ ( ۹۴ ) ، قرآن و تعلیمات دینی ۳ ( ۹۵ ) و معارف اسلامی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند .

۴ – زبان انگلیسی : 
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زبان انگلیسی ۳ ( ۹۵ ) ، زبان انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند . 

 

دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 97

دروس عمومی و اختصاصی کنکور تجربی ۹۷

 

 

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی ۹۷

 

۱- زیست شناسی : 
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ ( ۹۴ ) ، زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ ( ۹۵ ) ، زیست شناسی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند . 

 

۲ – زمین شناسی : 
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زمین شناسی ۳ ( ۹۵ ) و علوم زمین پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند . 

 

۳ – ریاضی : 
 منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب هندسه ۱ ( ۹۴ ) ، ریاضیات ۲ ( ۹۴ ) ، آمار و مدلسازی ( ۹۵ ) ، ریاضیات ۳ ( ویژه رشته تجربی ) ( ۹۵ ) ، ریاضیات عمومی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند .

 

۴ – فیزیک :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب فیزیک ۱ و آزمایشگاه ( ۹۳ ) ، فیزیک ۲ و آزمایشگاه ( ۹۴ ) ، فیزیک ۳ و آزمایشگاه ( ۹۵ ) و فیزیک علوم تجربی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند . 

 

۵ – شیمی :
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب شیمی ۲ و آزمایشگاه ( ۹۴ ) ، شیمی ۳ و آزمایشگاه ( ۹۵ ) ، شیمی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) می باشند . 

 

دیدگاهتان را بنویسید