مطالعه زیست شناسی برای کنکور

مطالعه زیست شناسی برای کنکور

مطالعه زیست شناسی برای کنکور

دروس زیست شناسی برای کنکور مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس رشته تجربی در کنکور سراسری محسوب میشود

 برای قبولی در رشته های مطرح علوم پزشکی کسب درصد مناسب در درس زیست شناسی لازم است.

مطالعه زیست شناسی برای کنکور دارای چند نکته ضروری میباشد:

اول اینکه زیست شناسی در سال های اخیر دارای سوالات کاملا مفهومی و ترکیبی از متن کتاب بوده که نشان دهنده ی توجه ویژه طراحان کنکور به “متن کتاب درسی”میباشد

مطالعه دقیق متن کتاب ، توجه به شکل ها و مرور مطالب خوانده شده در بازه های زمانی متفاوت بسیار به درک بیشتر کتاب کمک میکند.

جهت تسلط کامل به مفاهیم کتاب توجه کنید تمام بخش های مختلف کتاب درسی را با دقت مطالعه شود حتی خود آزمایی، تفکر نقادانه،آزمایش کنید ها و…

دومین نکته حل و بررسی تست های کنکور میباشد

این کار باعث ایجاد یک دید کلی نسبت به سوالات کنکور شده و به مطالعه شما جهت میدهد ، چیزی که برای یک درصد مناسب در درس زیست شناسی لازم است داشتن دید مشابه طراح کنکور در هنگام مطالعه است اینکه از هر مبحث کتاب درسی بیشتر توجه طراحان به کدام مطالب است و چه مباحثی سوالات بیشتری دارند و مواردی که با حل سوالات کنکور به این دیدگاه دست پیدا می کنید.

مطالعه زیست شناسی برای کنکور

مطالعه زیست شناسی برای کنکور

سومین مورد حل تست های تالیفی مناسب برای تسلط به مباحث خوانده شده می باشد :

کتاب های کمک آموزشی متفاوت و فراوانی وجود دارند که با حل تست های تالیفی این کتاب ها میتوانید مطالب خوانده شده خود را تثبیت کنید و با قرار دادن مرور های مشخص در برنامه مطالعه خود از فراموشی مطالب خوانده شده جلوگیری کنید.

نکته مهم دیگر این است گه به هیچ عنوان زیست شناسی را شبیه درسی مثل دین و زندگی و یا دروس حفظی مطالعه نکنید ، برای بدست آوردن درصد بالا در زیست شناسی حفظ متن کتاب فقط در برخی موارد کاربرد دارد و بیشتر سوالات کنکور به صورت مفهمومی طرح شده و نیازی به حفظ مطالب ندارد .

نیازی به حفظ مطالب ندارد .مباحثی که در کنکور سراسری هر ساله سوالات مشخص و تقریبا زیادی را به خود اختصاص میدهند شامل موارد زیر می باشند:

مباحثی مانند زیست گیاهی ، ژنتیک، شارش انرژی ، باکتری ها ، پاسخ خواهید داد ، در مبحث ژنتیک تنها منبع تست سوالات کنکوری های سراسری کافی بوده و نیازی به حل تست های تالیفی نیست.سعی کنید هیچ مبحثی را حذف نکنید و تا جایی که میتوانید سعی کنید مطالب فصل های مرتبط را باهم بخوانید که این ارتباط و پیوستگی به تثبیت مطالب در ذهن شما کمک میکند

اگر عمیق مطالعه کنید تست کافی بزنید مرور داشته باشید و در یک آزمون برنامه ای مناسب شرکت کنید قطعا دست یافتن به درصد بالاتر در زیست شناسی کاری غیر ممکن نیست

پاسخی بگذارید