نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم

روش خواندن فیزیک برای کنکور
روش خواندن فیزیک برای کنکور
نمونه سوالات شیمی 2 و آزمایشگاه
نمونه سوالات شیمی ۲ و آزمایشگاه

نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم

نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم همراه با پاسخ های صحیح که توسط آموزشگاه کنکور پرستو تهیه شده است

۱- از آن جا که پیامبر (ص) آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه‌ی زمان‌های بعد از اوست، ……………… را برای سند نبوت و حقانیت او رقم می‌زند و طرح موضوع‌هایی چون عدالت‌خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان‌ها که آرمان‌های مقدس بشریت‌اند، مبین موضوع ……………… برای این کتاب است.

۱) هدایت‌گری – انسجام درونی، در عین نزول تدریجی
۲) جاودانگی – انسجام درونی، در عین نزول تدریجی
۳) هدایت‌گری – تأثیرپذیری از عقاید دوران جاهلیت
۴) جاودانگی – تأثیرپذیری از عقاید دوران جاهلیت

۲ – این  که هدایت شده‌ی واقعی کسی است که به همه‌ی پیامبران ایمان داشته و میان آنان تفرقه نیندازد، پیام مستنبط از کدام آیه‌ی شریفه است؟

۱) «… و ما اختلف الّذین اوتوا الکتاب الّا من بعد ما جاءَهم العلم…»
۲) «… لا نُفَرّقُ بین احد منهم و نحن له مسلمون»
۳) «… ان اقیموا الذّین و لا تتفرّقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه…»
۴) «و قالوا کونوا هوداً او نصاری تهتدوا قل بل ملّه ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین»

۳ – احساسات شخصی به این دلیل پاسخ گوی نیازهای برتر انسان ها نیست که ………………

۱) احساسات شخصی گوناگون است.
۲) نیازهای برتر از احساسات و سلایق بالاترند.
۳) نیازهای برتر همراه با دل مشغولی ودرد تعالی است.
۴) هر نیازی راه پاسخ گویی خاص خود را دارد.

۴ – به علت ارتباط تنگاتنگ میان ابعاد جسمی و روحی انسان، پاسخ به نیازهای برتر وی باید ……………… باشد و شرط رهنمون شدن برای انسان  ها جهت پاسخ گویی کامل به این نیازها، ……………… است.

۱) درست و قابل اعتماد – فهم عمیق از چگونگی هدایت انسان
۲) همه جانبه – فهم عمیق از چگونگی هدایت انسان
۳) درست و قابل اعتماد – آگاهی کامل از خلقت انسان و هدف آن
۴) همه جانبه – آگاهی کامل از خلقت انسان و هدف آن

۵ – “محدود بودن عمرانسان ها”، “تکثر راه های پیشنهادی” و “مکمل هم بودن پاسخ ها” به ترتیب بیان گر نروم برخورداری پاسخ های نیازهای برتر از کدام ویژگی ها است؟

۱) قابل اعتماد بودن- کاملاً درست بودن- جامع بودن
۲) جامع بودن- قابل اعتماد بودن- کاملاً درست بودن
۳) کاملاً درست بودن- کاملاً درست بودن- قابل اعتماد بودن
۴) جامع بودن- کاملاً درست بودن- قابل اعتماد بودن

۶ – شعر “مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار” با کدام یک از گزینه های زیر ارتباط دارد؟

۱) کشف هدف زندگی.
۲) دغدغه انسان های فکور و خردمند.
۳) آینده انسان چگونه است؟
۴) برای چه زندگی می کند؟

۷ – با عنایت به مفاهیم آیۀ شریفۀ «و ما محمد الا رسول الله قد خلت من قبل الرسل» کدام یک از گزینه های مطرح شده درست می باشد؟

۱) سلسله انبیاء الهی
۲) ختم نبوت
۳) دین واحد
۴) فطرت یکسان

۸ – از فرمایش امام موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به شاگرد برجستۀ خود، هشام بن حکم، چه مطلبی برداشت می شود؟
۱) نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود.
۲) با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤالهای اساسی دست یافت.
۳) پاسخ گویی به سؤال های اساسی در مورد نیازهای طبیعی، باید درست و همه جانبه باشد.
۴) خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی هایش هدایت می کند و هدایت انسان صرفاً با پیامبران است.

۹ – مبدأ نهضت کبیر علمی و فرهنگی در سرزمین های اسلامی چیست و نتیجه آن کدام است؟

۱) ورود اسلام به سرزمین هایی همچون ایران، عراق، مصر و شام ـ ظهور دانشمندان و علمای فراوان
۲) ورود اسلام به سرزمین حجاز و آمادگی مردم برای دریافت کامل ترین برنامه ـ ختم نبوت
۳) بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سَّلم با آوردن دینِ جدید ارزانی شده از سوی خداوند ـ ختم نبوت
۴) نزول قرآن کریم و بی نیازی آن از تکمیل و تصحیح ـ ظهور دانشمندان و علمای فراوان

۱۰ – از عوامل نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس می توان به دو علل ……………… و ……………… اشاره کرد. که بیان کننده اعجاز ……………… می باشند.

۱) جامعیت و همه جانبه بودن ـ تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت ـ محتوایی
۲) جامعیت و همه جانبه بودن ـ ذکر نکات علمی بی سابقه ـ محتوایی
۳) شیرینی بیان ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی ـ لفظی
۴) شیرینی بیان ـ رسایی تعبیرات ـ لفظی

 

نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم

نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم

 

 

جواب نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم

 

جواب سوال ۱
گزینه ۴
از آن‌جا که پیامبر اکرم (ص) آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه‌ی زمان‌های بعد از اوست، سند نبوت و حقانیت او نیز به گونه‌ای است که در همه‌ی زمان‌ها حضور دارد (جاودانه است). طرح موضوع‌هایی چون عدالت‌خواهی، علم‌دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان‌ها که آرمان‌های مقدس بشریت‌اند. بیان‌گر «تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت» است.

جواب سوال ۲
گزینه ۲
با توجه به آیه‌ی ۱۳۶
سوره‌ی بقره: “«قولوا ءامنّا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و … لا نفرّق بین احدٍ منهم و نحن له مسلمون»”، هدایت‌شده‌ی واقعی کسی است که به همه‌ی پیامبران ایمان داشته و میان آن‌ها تفرقه نیندازد.

جواب سوال ۳
گزینه ۲
با توجه به اندیشه و تحقیق اول درس یک نمی شود با احساسات سلیقه ای و شخصی پاسخ نیازهای برتر را داد، زیرا نیازهای برتر از سلایق بالاترند. و طبیعتاً نمی توان با سلایق شخصی پاسخ مناسبی به آن ها داد و این پاسخ دو ویژگی مهم پاسخ را ندارد.

جواب سوال ۴
گزینه ۴
پاسخ به این سؤال ها باید حداقل دو ویژگی زیر را داشته باشند:
الف) کاملا درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
ب) همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد زیرا ابعاد جسمی و روحی ، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان برای هر بعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.

با توجه به این دو ویژگی کسی می تواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد که:
۱) آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد.
۲) همچنین بداند که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آن هاست.

پاسخ سوال ۵
گزینه ۱
پاسخ به این سؤال ها باید حداقل دو ویژگی زیر را داشته باشند:
الف) کاملا درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
ب) همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد زیرا ابعاد جسمی و روحی ، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و نمی توان برای هر بعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.

با توجه به این دو ویژگی کسی می تواند پاسخ صحیحی به این سؤال ها بدهد که:

۱) آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد.
۲) همچنین بداند که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آن هاست.

پاسخ سوال ۶
گزینه ۲
شعرمرد “مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار” به کشف راه درست زندگی اشاره دارد.

۱- کشف هدف زندگی جزء نیازهای برتر نیست
۲ – کشف راه درست زندگی
۳ – درک آیندۀ خویش
۴ – شناخت هدف زندگی

پاسخ سوال ۷
گزینه ۱
پیامبر اکرم (ص) که در سلسله انبیاء الهی قرار داشت از همین روش پیروی کرده است. در قرآن کریم چنین می خوانیم «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل»
جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده اند.

پاسخ گزینه ۸
گزینه ۲
بنابراین باتوجه به حدیث امام کاظم به هشام بن حکم با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ های اساسی دست یافت.

پاسخ گزینه ۹
گزینه ۱
آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی: … با ورود اسلام به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.

پاسخ گزینه ۱۰
گزینه ۴
همین زیبایی لفظی (شیرینی بیان ـ رسایی تعبیرات) سبب نفوذ خارق العاده در افکار و نفوس و قلوب در طول تاریخ شده ست.که از نشانه های اعجاز لفظی قرآن کریم است.

دیدگاهتان را بنویسید