خلاصه درس

خلاصه درس جامعه شناسی یازدهم

خلاصه درس جامعه شناسی یازدهم خلاصه درس ۱ جامعه شناسی(۲)جهان فرهنگی با این نکات، این درس را جمع بندی نمایید. پرسش های بنیادی:۱- هستی شناسانه۲- انسان […]
خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم

خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم

خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم مسئوليت هاي مهم پيامبر ۱ _ دريافت و ابالغ وحي: نويسندگان قرآن: کاتبان وحي ، آنانکه قرآن را به […]
خلاصه درس شيمی سال دهم

خلاصه درس شيمی سال دهم

در این مطلب خلاصه درس شيمی سال دهم برای استفاده شما داوطلبان عزیز  قرار گرفته است . فضاپیماها و ویجر ۱ و ۲ شناخت:  سامانه خورشیدي […]
خلاصه درس فیزیک یازدهم

خلاصه درس فیزیک یازدهم

خلاصه درس فیزیک یازدهم ( فصل اول الکتریسیته ساکن ) خلاصه درس فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی الکتریسیته: واژه ای یونانی است و از کلمه الکترون […]
مواد آلی یا ماده آلی

مواد آلی یا ماده آلی

 آزمايشگاه مواد آلی یا ماده آلی از خلاصه درس زیست شناسی نکته : یکی از بحث های مهم زیست مربوط به مواد آلی یا ماده آلی […]
نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست استوانه ي مركزي : از مجاورت آندودرم تا مركز گياه ادامه دارد و خارجيترين لايهي آن دايره محيط يا پريسيكل است. اسكلروئيد […]
راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء و توضیحات بیشتر ۱-انتشار ساده : حرکت مواد در جهت شیب غلظت) از جای پرتراکم به کم تراکم( از فاصله بین […]
درس عمومی ادبیات

لغات پر تکرار درس عمومی ادبیات

لغات پر تکرار درس عمومی ادبیات در متن زیر با لغات پر تکرار دروس عمومی ادبیات  و معنی کاربردی کلمات بیشتر آشنا خواهیم شد بار: اجازه […]
بافت پوششی

بافت پوششی چیست

بافت پوششی : یکی از ساده ترین بافت های جانوری است که بین سلول های آن فضای بین سلولی بسیار اندکی وجود دارد در زیر این […]
درس عربی

درس عربی

درس عربی : برای یادگیری درس عربی نخست باید دایره واژگان خود را افزایش دهید سپس برای یادگیری قواعد درسی اقدام کنید. تمرین : یکی از […]
درس ریاضی

درس ریاضی

درس ریاضی : یکی از موثر ترین درس مشترک در سایر رشته ها ریاضی است که در رتبه بسیار موثر است و ازجمله دروسی است که […]
دروس زبان انگلیسی

دروس زبان انگلیسی

دروس زبان انگلیسی : دانش آموزان برای یادگیری درس زبان نخست باید دایره لغات انگلیسی مربوط به سال اول دبیرستان به خوبی یاد بگیرند و مسلط […]