نمونه سوالات درسی

نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی

نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی

نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی همراه با جواب های نمونه سوالات درسی ۱٫ شعاع دايره‌اي كه از سه نقطه‌ي A(۲,۱) ، B(۲,−۳) و C(−۱,۱) […]

نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم

نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم نمونه سوالات دین و زندگی سال یازدهم همراه با پاسخ های صحیح که توسط آموزشگاه کنکور پرستو تهیه شده […]

نمونه سوالات زیست یازدهم

 نمونه سوالات زیست یازدهم سوالات زیر نمونه سوالات زیست یازدهم میباشد و بعد از پایان سوالات میتوانید پاسخ ها و توضیحات مربوط به سوالات را ببینید […]
مفاهیم اولیه ژنتیک

نمونه سوالات مفاهیم اولیه ژنتیک

نمونه سوالات مفاهیم اولیه ژنتیک سوالات زیر شامل تعدادی از نمونه سوالات مفاهیم اولیه ژنتیک میباشد در این متن سعی داریم تا شما را بیشتر با […]
نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی : شيوهي مبارزه ي امام باقر (ع) در دورهي امامت ايشان، يعني … ، معلول … بود. از نمونه هاي […]