کادر مشاوره

  • کادر مشاوره و برنامه ریزی :

دکتر برجعلی / دکتر توکلی / مهندس علی دین پناه / مهندس بهروز محمودی / مهندس سعید غیاثوند / استاد میلاد شوشتری / مهندس محمدی

  • ویژگی های جلسات مشاوره کنکور پرستو

پاسخ تخصصی به سوالات و ابهامات آموزشی

راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب درست در سال تحصیلی

راهنمایی و مشاوره به اولیا برای بهترین تصمیم گیری

مشاوره در خصوص ثبت نام و دروس ثبت نامی و اساتید انتخابی

ارائه اطلاعات در خصوص سال کنکور، منابع و …

تعیین زمان های مشاوره برنامه ریزی فردی (مشاوره جزء به جزء فردی و خصوصی)

جلسه اول تمام مشاوره های آموزشی رایگان است.

در صورت تصمیم برای ثبت نام مشاوره فردی جلسه معارفه با تمامی مشاوران انجام خواهد شد.

ثبت نام دوره های آنلاین نکته و تست نیترو تام لند با تخفیف ویژه آموزشگاه پرستو