برنامه پایه دهم و یازدهم دختران

برنامه کلاس های پایه دهم و یازدهم سالیانه ( دختران )

برنامه کلاس های پایه یازدهم دختران

روز درس استاد ساعت شروع کلاس ها
چهارشنبه ها ریاضی تجربی ویژه مهندس داد بام ۱۸:۴۵ تا ۲۱:۱۵ نیمه اول آبان
پنج شنبه ها زیست شناسی ویژه دکتر پرتوی ۱۶ تا ۱۸:۳۰ نیمه اول آبان
پنج شنبه ها شیمی ویژه دکتر فراهانی ۱۸:۴۵ تا ۲۱:۱۵ نیمه اول آبان
چهارشنبه ها فیزیک ویژه مهندس میر سعید ۱۶ تا ۱۸:۳۰ نیمه اول آبان

برنامه کلاس های پایه دهم دختران

روز درس استاد ساعت شروع کلاس ها
چهارشنبه ها ریاضی ویژه مهندس کوثری ۱۶ تا ۱۸ نیمه اول آبان
پنج شنبه ها زیست شناسی ویژه دکتر پرتوی ۱۱ تا ۱۳ نیمه اول آبان
چهار شنبه ها شیمی ویژه دکتر فراهانی ۱۸:۱۵ تا ۲۰:۱۵ نیمه اول آبان
پنج شنبه ها فیزیک ویژه مهندس میر سعید ۱۳:۱۵ تا ۱۵:۱۵ نیمه اول آبان