برنامه ریزی

زمان در کنکور

زمان در کنکور

گذر زمان در کنکور چگونه است همه ی انسان ها اگر به ساعاتی که در طول شبانه روز سپری می کنند کمی تفکر کنند می توانند […]
برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی : سعي کنيد برنامه‌اي که براي خود تنظيم مي‌کنيد کاملا مطابق با شرايط فردي شما باشد هيچوقت از برنامه کساني که هم تراز شما نيستند […]
موفقیت در کنکور

موفقیت در کنکور

موفقیت در کنکور : موفقيت عبارت است از رسيدن به هدف معلوم و اين از تصميم و تلاش بر مي آيد. موفقيت ها باتصميم ها شروع […]