تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟

تاثیر معدل در کنکور

تاثیر معدل در کنکور

اگر در محافل کنکوری شرکت کرده باشید حتما بحث تاثیر معدل در کنکور سراسری در جمع شما مطرح شده است . در این مقاله ما تلاش […]