نمونه سوالات هندسه تحلیلی

نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی

نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی

نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی همراه با جواب های نمونه سوالات درسی ۱٫ شعاع دايره‌اي كه از سه نقطه‌ي A(۲,۱) ، B(۲,−۳) و C(−۱,۱) […]