کنکور ازمایشی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی : سعي کنيد برنامه‌اي که براي خود تنظيم مي‌کنيد کاملا مطابق با شرايط فردي شما باشد هيچوقت از برنامه کساني که هم تراز شما نيستند […]